Танилцуулга

АС болон EC хөдөлгүүр бүхий дугуй эсвэл дөрвөлжин холболттой стандарт дээврийн сэнснүүд.

Агаарын зарцуулалт: 13700 м3/ц хүртэлх

Дээврийн сэнсний дэлгэрэнгүй

Каталоги татах: Systemair Fans And Accessories